Trasa plavby

Možnosti nalodění

  • pod karlovým mostem na Kampě
  • pod Mánesovým mostem u Rudolfina

 - pro akce a vícehodinnové plavby jsme schopni zajistit přistavení lodě kdekoliv