Naše služby

  • vnitrostátní a zahraniční lodní a kamionovou přepravu hromadných substrátů, těžkých a nadrozměrných kusů, investičních celků, kontejnerů, kombinované přepravy apod.
  • moderní lodní park
  • motorové nákladní lodě, tlačné čluny, remorkéry, speciální plavidla
  • poradenství v oboru lodní doprava
  • práce za pomocí plovoucích jeřábů a bagrů
  • pronájem plovoucích a manipulačních plošin a pontonů pro stavební stroje a zařízení
  • pronájem pontonů pro nejrůznější akce (reklama, diskotéka, hudební vystoupení a mnoho dalších...)